Държавните образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците и учебните помагала

Уважаеми колеги, здравейте!

Както знаете, на сайта на МОН са публикувани Държавните образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците и учебните помагала: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63

Срокът за обсъждане е много кратък – до 9 ноември. Необходимо е да действаме бързо, за да се опитаме да повлияем на приемането на окончателния вид на стандартите.

Моля Ви във възможно най-кратки срокове да изпратите Вашите коментари върху Приложение 1 към Наредбата за общообразователната подготовка – ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

Членовете на УС на АУБЕЛ ще направим обобщение върху Вашите предложения, което ще получите като информация по имейла. Обобщението – предложение към МОН ще бъде качено и на сайта на Асоциацията

Обобщението ще бъде изпратено и на Асоциация Родители, с чиито представители имахме двукратни срещи през лятото. Идеята е да обединим предложенията си, които изразяват обща позиция по темата.

Членовете на УС на АУБЕЛ очакваме Вашите предложения за съвместна работа.

Поздрави,
Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ