Обучението по български език и литература – между класическото и модерното

На 15 и 16.10.2016г. в Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе конференция на тема „Класическо и модерно в обучението по български език и литература“, организирана от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Учителският форум срещна съмишленици, които се обединиха около идеята за диалог между институциите и приемственост между поколенията учители. В рамките на двата дена участниците в конференцията успяха да чуят доклади на различни теми, около които се развиха ползотворни и интересни дискусии.

Освен учители от цялата страна на конференцията присъстваха и представители на различни институции – Министерството на образованието и науката, Софийския университет и Центъра за развитие на човешките ресурси, които проявиха интерес към работата на учителите и изразиха своето задоволство от съвместната работа с АУБЕЛ.

dsc_1965

Проф. Росица Пенкова, директор на ДИУУ, поздрави организаторите на конференцията и приветства младите учители, като припомни възможностите, които ДИУУ им предоставя за следдипломна квалификация. Като ръководител на квалификации за различни педагогически специалности тя увери учителите, че благодарение на успешното сътрудничество между Департамента и Асоциацията настоящата конференция дава възможност да се осъществяват различни творчески идеи и добри професионални практики.

dsc_1970
Г-жа Вася Арсенова, гл.експерт в отдел Подкрепа за образователните политики и информационна дейност, ЦРЧР, представи един съвременен начин за описване на професионалните умения чрез документите Europass, с които преподавателят става разпознаваем като добър професионалист не само в България, но и в Европа.

dsc_1964

Първият ден от конференцията мина под знака на „младите“, които споделиха своите идеи за това какво може да се случва в класната стая в часа по български език и литература – как още може да бъде „предизвикван“ канона, така че в полезрението на ученика да попадат автори и произведения, отсъстващи от задължителните „списъци“. Темата за войната в литературата, която д-р

dsc_1963

Владимир Игнатов засегна в своя доклад, се оказва добър повод учениците да се запознаят с недотам известни имена на български писатели от периода между двете световни войни на миналия век. Като много успешен метод да се възпитава усет и уважение към родния език бяха предложени т. нар. езикови бележки, които могат да представляват самостоятелен проект на учениците в 6. клас – по предложение на г-жа Мария-Лия Борисова. Д-р Мария Пилева интерпретира ролята на религиозните мотиви при изучаването на класически произведения като романа „Робинзон Крузо“. Г.н Николай Метев представи своя проект за преподаване на съвременна литература в модуса на сравнителния анализ между „Под игото“ на Иван Вазов и „Възвишение“ на Милен Русков. Като обобщение на първия ден от конференцията, докладът на Олга Тунчева припомни основната мисия на учителя по български език и литература и неговата роля в битката с невежеството.

dsc_1955

В духа на модерното и новото в обучението по БЕЛ г-жа Милена Караангова гл. експерт в отдел Програмни дейности, селекция и анализ, ЦРЧР, представи платформата eTwinning, с което се откри втория ден от форума. Електронната платформа предлага множество възможности за партньорство в цяла Европа като част от програмата „Еразъм +“ .

dsc_1962