Проект за семинар с учители за обучение по психодраматични техники приложими в училище

 

Предложила проекта:  д-р Росица Чернокожева – Институт за Литература  БАН – асистент, магистър „Артистични психо-социални практики и психодрама“ – НБУ , психодрама-асистент към Фондация „Психотерапия 2000“

Информация:
Семинарът ще е с продължителност 3 месеца. По 2 сбирки на месец. Продължителност на сбирката 90 минути. Цена на една сбирка 10 лв.

Целта на работата в тази група е обучение на учителите в прилагането на ролеви игри и психодраматични походи в преподаването на литература.

Основни методи на работа в обучителната група по психодраматични техники: Ще се работи с актуален материал от учебните програми. Изучаваните произведения ще се разглеждат в контекста на личността на писателя и епохата. Ще се разглеждат и конфликтни казуси от училищното ежедневие. Освен обучението в съвместяване на литератураата с психодраматични и ролеви практики, работата в такава група предполага и психоаналитична и психодраматична работа с актуални въпроси от междуличностните отношения.

За повече информация:  Проект за семинар с учители за обучение