Квалификационен семинар на тема “”Литературата за деца като психоаналитичен ключ в обучението.Психоаналитични прочити на литературата, приложени в обучението”

Семинарът е ориентиран предимно към практическото приложение на темата в начален и среден курс, но са поканени всички преподаватели, които проявяват интерес.

Лектор – Росица Чернокожева, Институт по литература, БАН
Начало на семинара – 14.30 часа. 15.11.2014 г. – събота.
Място на провеждане – 22 СОУ „Г.С.Раковски“

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на email marbakar@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.
Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Благодаря Ви предварително за ангажираността!
Мариана Бакърджиева
Предс.АУБЕЛ