Квалификационен семинар “Текстът и неговите употреби в образователен контекст”

Уважаеми колеги!

Асоциацията на учителите по български език и литература организира квалификационен семинар на 17.10.2015 г. – събота, на тема:

“Текстът и неговите употреби в образователен контекст”

Лектор – гл. ас. д-р Мая Падешка – СУ “Св. Климент Охридски”

Начало на семинара – 14.00 часа

Място на провеждане – 22 СОУ „Г.С.Раковски“

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева

Предс.АУБЕЛ