Романът „Възвишение“ и красотата на Възраждането

През месец март 2014 г. СОУПНЕ „Фридрих Шилер“- Русе, Регионалният инспекторат по образование – Русе и Асоциацията на учителите по български език и литература организираха квалификационен семинар – среща с писателя Милен Русков. Домакин на събитието бе СОУПНЕ „Фридрих Шилер“- Русе.
Учениците от Клуба за творческо писане и публична реч „Предизвикателства“ и Клуба за гражданска активност „С болка по изчезващата родина“ към гимназия „Фридрих Шилер“ любезно посрещаха гостите. Всеки от тях получи свитък с кратък текст от романа „Възвишение“ и с прикрепена към свитъка глинена плочка с надписа „Помогни ми да те возвися.“
Малко ретроспекция.
Първата среща на д-р Мариана Георгиева, един от организаторите на събитието, с романа „Възвишение“ става чрез списанието за литература и хуманитаристика – Страница“. Няколкото публикувани страници силно я впечатляват с езика си и пораждат интереса й към творбата. Следва втора среща – във Facebook. Истинското запознаване с писателя се осъществява по време на гостуване на пловдивския Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“ в Русе с пиесата „Възвишение“ по романа на Милен Русков. Идеята за среща на учениците от гимназия „Фридрих Шилер“ с твореца се заражда спонтанно. Провокацията и за учениците, и за писателя е голяма – срещата им трябва да се осъществи в художественото пространство на романа. Започва прочитът. Как се чете творба, която не е в задължителния списък, знаят само учениците от двата клуба! Започват, спират и пак започват, и пак спират, но резултатът е повече от удовлетворяващ – прочитът си струва! После идват дискусиите, обмислянето на проблематиката, разпределянето на задачите. Сливат се динамика и вдъхновение…
Залата бързо се изпълни и присъстващите с нетърпение зачакаха срещата. Гостите на семинара се запознаха с живота и творчеството на Милен Русков. Романът „Възвишение“ бе представен в диалог с българската класика. Присъстващите се потопиха в атмосферата на книгата.
Семинарът бе организиран в три модула, които позволиха на аудиторията да погледнат на романа от различни ракурси. Д-р Мариана Георгиева с учениците от Клуб „Предизвикателства“ представиха романа в контекста на Възраждането и съвременността. Ученици, модератори и гости изразиха мнения върху идеите за личността и историята; за героя, подвига и свободата; за националния проект и личния проект. С интерес аудиторията следеше отговорите на Милен Русков. На въпроса, кое го е мотивирало да създаде романа, авторът отговори сдържано: “Аз харесвам красивите неща. Красотата на Възраждането!“. Въпросите пораждаха следващи въпроси: как би се възприела творбата век по-рано; как диалогизира Българското възраждане с Европейския ренесанс в романа; как се постига свобода, ако народът не иска да бъде свободен; развенчава ли романът митовете за героичното?
Г-жа Цветелина Цветанова бе водещ на втория модул на тема Перипетиите на четенето. Докато учениците от Клуба за гражданска активност обсъждаха перипетиите на младия читател при четенето, гостите на събитието коментираха процеса на четене през погледа на зрелостта. Интересна бе дискусията върху езика на „Възвишение“, върху иронията и самоиронията, пародията в произведението. Творецът коментира преплитането на ироничното и трагичното в романа. В голяма част от творбата доминира комичното, заменено после от трагичното, което извисява героите и прави финала реалистично убедителен. Гостите не пропуснаха да коментират въпроса, защо във „Възвишение“ липсва любовта. Та нали всеки, прочел романа, знае отговора…
В третия модул г-жа Мариана Бакърджиева, председател на АУБЕЛ, спря вниманието на аудиторията върху образователния канон и мястото на съвременната българска литература в учебната програма по БЕЛ. Поставен бе проблемът за развенчаването и/или утвърждаването на националните „митове“. Изказаните мнения се обединиха около идеята за ползата от познаването на родните съвременни творби. В тях днешният читател би открил красотата на всяко българско време. Така както я откриха присъстващите във „Възвишение“ на Милен Русков.