Семинар: Методически проекти

Уважаеми колеги!

Асоциацията на учителите по български език и литература организира
на 12.03.2017г. – неделя, квалификационен методически семинар на тема:
Изучаване на „Автобиография” от Нушич в VI клас /Възможности за съпоставки/

Лектор – д-р Николай Метев

От култа към разума и знанието към робството на страстта и чувствата /Проект за урок върху “Страданията на младия Вертер” на Й. В. фон Гьоте/

Лектор – д-р Владимир Игнатов

Начало на семинара – 9.00 часа /4 уч. часа присъствени и 4 уч. часа самост. работа/
Място на провеждане – 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, гр. София

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на
email: aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, тел., училище.
Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:
АУБЕЛ СЖ Експрес банк Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319 BIC TTBB BG 22
/За получаване на удостоверение за 0,5 кредита трябва да се заплати сумата от 20лв на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./
Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ