10. – 12. юли 2019 г. Семинар по дейност eTwinning

Плод на утвърденото сътрудничество на Асоциацията с ЦРЧР беше осъществяването на Семинара по дейност eTwinning, който Центърът организира за членове на Асоциацията в периода 10 – 12 юли 2019 г. в град Троян. Темата на семинара ни представи възможността да споделяме опит  и да си сътрудничим с колеги и ученици от другите европейски страни. Програмата беше така структурирана, че да даде възможност на всички, които проявяват интерес, да използват еTwining като платформа за сътрудничество в работата по национални и европейски проекти. Цялостната организация на събитието, осъществена от г-жа Милена Караангова, беше перфектна – предварителната информация, битовите удобства, точният режим на дейностите, допълнителната част от програмата, включваща културно-историческа разходка из град Троян с компетентни водачи. Семинарът се финансира по европейски проект от ЦРЧР, така че участието на всички членове на АУБЕЛ беше напълно безплатно.