Участие в конференция

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на Асоциацията на учителите по български език и литература Ви кани да участвате в конференция, която ще се проведе на 10.11.2018 г. и 11.11.2018 г. – събота и неделя, на тема

“Методически проекти на учителя по български език и литература”

Начало на конференцията – 9.00 часа, събота.
Място на провеждане – София, пл. „Славейков” 4, Столична библиотека – Американски център

Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.
Командировъчните са за сметка на участниците.
Цената за участие в конференцията е 40 лв. /за членове на АУБЕЛ е 30 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:
Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22
/За да се получи удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20лв на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева
предс. АУБЕЛ