ФСлФ, СУ “Св. Климент Охридски”

Покана към учителите по български език и литература, както и към всички членове на Асоциацията,  да се включите, ако имате възможносст,  с въпроси в устните кръгове на II Национална олимпиада по езикова култура за студенти от първи и втори курс, която ще се проведе на 20 и 21 май 2019 г. в Университета, организирана от Катедрата по български език и Студентският съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
В Олимпиадата ще участват първокурсници и второкурсници не само от специалност „Българска филология“, но и от други хуманитарни специалности на филологическите и правните факултети на ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ШУ „Епископ Константин Преславски“ и СУ „Св. Климент Охридски“. Заявки са подали 65 студенти, два пъти повече в сравнение участниците в първото издание.

Целта на проявата е да събере на едно място начеващи хуманитаристи с изявен интерес към езиковата култура, като им даде възможност да се проявят и да тестват знанията и уменията си, разрешавайки конкретни проблеми, както и да създадат контакти със свои връстници и с утвърдени имена от научната и преподавателска общност на България.

На 20 май ще се проведе състезание между отборите, представящи различните университети и специалности, а 21 май е запазен за индивидуалната надпревара. И в двата случая са предвидени писмен кръг (решаване на многокомпонентен тест със задачи, свързани с правописната и пунктуационната норма) и устен кръг (коментар на казуси от реалната писмена и устна речева практика). Задачите са разработени в съответствие с официалните правописни и правоговорни норми на съвременния български книжовен език от експертна комисия, включваща представители на всички участващи университети. Отговорите на студентите ще бъдат оценявани от жури, в което влизат хабилитирани преподаватели, изтъкнати учени с доказан ангажимент към въпросите на езиковата култура.

Цялостната подготовка и провеждане на събитието се осъществяват и координират от Организационния комитет, съставен от представители на Катедрата по български език и на Студентския съвет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Колегите, които проявят интерес, могат да изпратят въпросите си на ezikovaolimpiada2@gmail.com до 14.05.2019 г. Очакваме от тях да изготвят езиков казус(ситуация), свързани с езиковото поведие и възможността за оценка на отговора. Ще се радваме, ако колегите успеят да вземат със себе си и ученици! Ориентиръвъчният час на провеждане на устната част е 14 ч.

Поздрави,
Мария-Лия Борисова,

/докторант по стилистика в Катедрата по български език на ФСлФ, СУ “Св. Климент Охридски”/