Уважаеми колеги!

Уведомяваме Ви, че можете да се запишете в ДИУУ на едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация във връзка с придобиване на III ПКС по български език и литература и по чужди езици.

Специализацията ще се провежда в присъствен и в дистанционен формат /Брой учебни часове – 200/.

Можете да подадете своята заявка на следните имейли nbog@abv.bg или aubel2011@abv.bg

Пожелаваме Ви успех!

УС на АУБЕЛ