28. октомври 2019 г. ИБЕ при БАН Четвърти форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

Затвърди се и сътрудничеството ни с Института за български език „Професор Любомир Андрейчин“  при БАН. Много колеги участваха като слушатели в организирания от Института форум, а със свои изложения се представиха членовете на Асоциацията Евгени Ганчев, Цветелина Асенова, Радина Попова, Таня Караиванова и Олга Тунчева. Тук можете да видите техните презентации на форума:

https://ibl.bas.bg/forum-vizsledovatelski-podhodi-v-obutchenieto-po-balgarski-ezikv-2019/