Конкурс “Българският език – без граница и през граници”

Здравейте, колеги!

Изпращам Ви информация за международен литературен конкурс, организиран от GRReporter и Българското неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция в партньорство с АСОЦИАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на тема:

“Българският език – без граница и през граници”

Надявам се, че информацията ще Ви заинтересува и ще я разпространите сред своите ученици.

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса.

Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение.

Творбите да са с обем до 500 думи.

Журито ще разглежда творби, представени само в електронен вид и изпратени на адрес: zakonkursa2014@grreporter.info

Конкурсните произведения ще бъдат оценявани от 3-членно жури в състав – Людмила Филипова, писател, Венета Искренова преподавател по история в неделното училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Мария Спасова, директор на GRReporter.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име, точен адрес
– учебен клас, навършени години
– учебно заведение
– електронна поща за контакт.

Краен срок за изпращане: 30.04. 2014г.

Резултатите ще бъдат обявени на 24.05.2014г. – Денят на славянската писменост и култура.
За победителите: една материална награда на стойност 200 евро и две материални награди по 50 евро.

Координатор на конкурса – Мария СПАСОВА,
Тел.: 0030 2108022803 E –mail: maria@grreporter.info

Благодаря Ви предварително за Вашата ангажираност и отзивчивост.
Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ