Покана

Институтът по литература към  БАН и Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/ организират на 30.09.2017 (събота) от 14 – 17 ч. квалификационен семинар за учители по БЕЛ в рамките на проекта на ИЛ “Обновяване и подобряване на квалификацията на учителите по БЕЛ в средните училища” (ръководител на проекта – доц. Нина Гагова).

Семинарът е организиран като продължение на обучението, проведено от ИЛ и АУБЕЛ през март 2017 г.; той се състои от 8 часа, 4 присъствени и 4 дистанционни, и осигурява 0,5  кредита. Темата е “Новата програма и новите учебници по литература за VІІІ клас – методически проблеми”. В първата част на семинара ще бъдат представени 8-те учебника по новата програма. Във втората част ще бъдат коментирани материалите (планове на уроци и презентации по новата програма за VІІІ клас), подготвени от учителите след обучението от март 2017 г. Дистанционните часове са предвидени за адаптация на учебник или комбинация от учебници от страна на учителите, така че да се отговори на конкретните нужди на техните ученици и към условията за обучение в техните училища, с осигурен консултант от ИЛ.

Обучението ще се проведе в НФСГ- ул. „Розова долина”1 (кв. “Лозенец”). Заявки за участие изпращайте на адрес (nina.gagova@yahoo.com) и (marbakar@abv.bg) до 25.09.2017 вкл.: моля, попълнете име, имейл, населено място, училище, в кой клас/класове преподавате в момента + данните, необходими за издаване на фактура, ако се нуждаете от такава. Таксата за семинара е 20 лв. и включва сертификат за получените кредити. Тя трябва да бъде внесена предварително (до 25.09.2017) в банковата сметка на Института за литература (като впишете име, училище, за семинар “Новите учебници за 8 клас”):

IBAN BG 82 UNCR 9660 3119 9035 18

Уни Кредит Булбанк, клон Слатина

BIC CODE – UNCRBGSF

Институт за литература