Покана-конференция 2017

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на АУБЕЛ Ви кани да участвате в двудневна конференция, която ще се проведе на 28 и 29 октoмври 2017г. /събота и неделя/ в гр. София, организирана от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Темата на конференцията е „Методически проекти на учителя по български и език и литература”

Начало на конференцията – 9.00 часа, събота.
Място на провеждане – София, ул. „Граф Игнатиев” 15 /в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси/
Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Командировъчните са за сметка на участниците.
Цената за участие в конференцията е 40 лв. /за членове на АУБЕЛ е 30 лв./ и се превежда по банков път на следната сметка:
Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22
/За да се получи удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20лв. на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.
Благодаря Ви предварително за ангажираността!
Мариана Бакърджиева
предс. АУБЕЛпрограма-28-29.10.2017

програма-28-29.10.17