All posts by AUBEL

Зов за помощ

Нашата колежка Жулиета Антонова Александрова – Жужа, дългогодишен учител в 119, после зам. директор, а сега директор на 42 ОУ спешно се нуждае от операция на мозъчен тумор. Вече е направена една операция в София, но не е успешна и се налага втора – в Израел. Половината сума е събрана, нужни са още 20 000 евро. Всеки лев, с който можем да й помогнем, ще е от полза. Изпращам ви сметката, която е отворена на нейно име. Това, разбира се, по никакъв начин не означава, че трябва да се чувствате ангажирани – добре знаем, че времената са трудни за всички…

BG08FINV91502016493115

Жулиета Антонова Александрова-Христова

Първа инвестиционна банка.

Квалификационен семинар

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на АУБЕЛ Ви кани да участвате в двудневен квалификационен семинар, , който ще се проведе в село Чифлик на 27 и 28 юни 2015г. /събота и неделя/, организиран от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Желаещите да участват в квалификационния семинар могат да се запишат на email marbakar@abv.bg или aubel2011@abv.bg, или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Краен срок за записване – 23 юни 2015г. – вторник.

Цената за участие в квалификационния курс е 105 лв. за колегите, които ще пътуват със самостоятелен транспорт до хотела в село Чифлик – хотел “Дива” – diva.hotel@ehotels-bg.com; /за членовете на АУБЕЛ – 95 лв./ Цената за участие в квалификационния курс е 125 лв. за колегите, които ще тръгнат с автобус от стадион „Васил Левски“ София /за членовете на АУБЕЛ – 115 лв./

Таксата се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 15229803
BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ

Уъркшоп: Да четем детското, играейки

ВОДЕЩ
Росица Чернокожева

УЪРКШОП:
Да четем детското, играейки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЪРКШОПА:
Литературата е психоаналитичен ключ към себеразбиране и себеизразяване. Една творба за деца поставена психодраматично ни потапя в най-автентичното несъзнавано – детското. Този уъркшоп чрез ролеви игри и психодраматични техники дава възможност за дълбинен прочит на творчеството за деца и за развитие на емоционална интелигетност, креативност и спонтанност.
Предназначен е за ученици, студенти, педагози, литератори; за всеки приютил и пазещ детето в себе си.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:
Няма

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИЯ:
Росица Чернокожева е литератор – Институт за литература – БАН. Завършила е магистратура “Артистични психо-социални практики и психодрама”. Обучава се за психодрама-асистент към “Фондация “Психотерапия – 2000”. Работи с деца, ченици, студенти, учители в едно интердисциплинарно пространство, т. нар. приложна психоанализа – психоаналитичен прочит на литературата, в частност литература за деца.

Телефон за контакт: 0896 896 079, е-mail:

r_chernokozheva@abv.bg

Събота, 7.02, 16.45 – 18.15 ч., Пловдив, Хотел Тримонциум, Зала Лоби бар, етаж първи
Определена такса от организаторите – 30 лв.
Студенти – 25 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЕТВЪРТИ ПСИХОДРАМА ФЕСТИВАЛ – ПЛОВДИВ https://www.facebook.com/events/556785221093482/?notif_t=plan_edited

Общо отчетно-изборно събрание на Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/

ПОКАНА /публикувана в Държавен вестник бр.95/18.11.2014г./

за провеждане на Общо отчетно-изборно събрание на Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/ на 21 декември 2014г.

Управителният съвет на Асоциацията на учителите по български език и литература, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо отчетно-изборно събрание на членовете на АУБЕЛ на 21.12.2014г. в 9.30 часа, в София, на бул. „Патриарх Евтимий” №35, в сградата на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на АУБЕЛ за периода 29.09.2013г. – 21.12.2014г.
2. Доклад на Ревизионната комисия на АУБЕЛ и освобождаване на членовете на Управителния съвет от отговорност.
3. Гласуване на промени в Устава на АУБЕЛ.
4. Приемане на промени в Управителния съвет и избор на нови членове.
5. Приемане на бюджет за 2015г. на АУБЕЛ.
6. Приемане на основни насоки и тематична програма за дейността на АУБЕЛ.
7. Разни.

Писмените материали по дневния ред на Общото събрание са на разположение на членовете на АУБЕЛ и ще бъдат представени от Управителния съвет на всеки член при поискване.

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, Общото отчетно-изборно събрание ще се проведе на 21.12.2014г. от 10.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Присъствието на Общото събрание задължава членовете на АУБЕЛ да са заплатили членски внос за текущия месец.

Мариана Бакърджиева
Предс.АУБЕЛ

Квалификационен семинар на тема “”Литературата за деца като психоаналитичен ключ в обучението.Психоаналитични прочити на литературата, приложени в обучението”

Семинарът е ориентиран предимно към практическото приложение на темата в начален и среден курс, но са поканени всички преподаватели, които проявяват интерес.

Лектор – Росица Чернокожева, Институт по литература, БАН
Начало на семинара – 14.30 часа. 15.11.2014 г. – събота.
Място на провеждане – 22 СОУ „Г.С.Раковски“

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на email marbakar@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.
Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Благодаря Ви предварително за ангажираността!
Мариана Бакърджиева
Предс.АУБЕЛ

Какви сцености пренасят часовете по БЕЛ

Уважаеми колеги,

Настоящият материал беше подготвен за устно изказване на годишния семинар на АУБЕЛ в Стара Загора в частта „Неосъщественият дебат – какви ценности пренасят часовете по български език и литература“ – дискусия. Поради напредване на времето тя не се състоя и предложих да го предоставя за сайта. Поместването му на сайта на Асоциацията наложи известно редактиране, за да се включат онези коментари, които биха го допълнили съвсем естествено при устно изложение. Остава усещането за известна обстоятелственост, а същевременно и много остана неизказано, за което моля да ме извините.

Какви ценности пренасят часовете по БЕЛ

Размислите ми в тази посока не са по принцип или гонещи някакви обобщения, а са провокирани от конкретни обстоятелства и поставят повече въпроси, отколкото да намират отговори. Или поне не в обозримия хоризонт.
И така – какви ценности пренасят часовете по БЕЛ. Отговорът на този въпрос може да бъде търсен и намиран повседневно в различни ситуации. Моля да бъда разбрана правилно – далеч съм от мисълта за всяка проява на младия човек да бъдат търсени причини в часовете по БЕЛ. Но също така е дълбоко вярно, че тези часове влияят в не малка степен върху формирането на ценностната система на подрастващите. От това не може да се избяга, а за себе си мога да кажа, че и не искам.
Въпросът за ценностите в последния месец, но мислени не само във връзка с часовете по БЕЛ, аз пряко обвързах с проведените ДЗИ. „Филмът“, в който бяхме вкарани покрай задачата върху стихотворението „Кино“, е една твърде лоша продукция. В понятието „филм“ не включвам онези смислени, интелигентно написани с много лично присъствие работи, които само могат да радват учителското сърце. Главни герои в продукцията без достойнства и ценности са зрелостници, наречени от мен тарикати. С напредването на проверката все повече колеги бяха „ощастливявани“ от папки „тарикати“. А те поставяха пред нас поредица от нелепости:
– Дословното преписване от зрелостниците на текст от помагало без всякакво замисляне върху съдържанието не отстоява абсолютна никаква ценност, за която е идело реч в нашите часове.
– Един текст, който от позицията на зрял човек – учител, университетски преподавател, литературен историк звучи убедително, пренесен абсолютно буквално изпод химикалката на ученика звучи нелепо поради чуждата му терминология и стил.
– При ярко заявената лична позиция в авторския материал може да има и дискусионни твърдения, за които на зрелостника и през ум не му е минало, та поне да ги избегне.
– Поради некачествена графика на буквите и отсъствие на мисъл в главата на действащите лица в цитирането на Вапцаровата творба 13 пъти беше допусната грешка. Така небето над Джон и Грета 13 пъти беше „сиво“, а не „синьо“. За мен този нов епитет обезсмисля изводите, които зрелостниците с такова задоволство (в това съм сигурна) са пренасяли механично в своите работи.
Всичко това ми даваше основание да снижавам точките по критериите, независимо от очакваната разлика с втория проверяващ.
Брожението сред оценителите нарастваше, но то беше съпроводено и с ясното съзнание, че сме безсилни да направим нещо повече от съставяне на протокол. Щом като не са хванати да преписват по време на изпита, никакви санкции не могат да се предприемат спрямо зрелостниците. И тук трябва да кажа, че някои колеги се отказаха от писането на протоколи, защото не очакват ефект от това.

Уважаеми колеги,
Съгласна съм, че с преписване на ДЗИ не се сблъскваме за първи път. Но поне за мен в папка „тарикати“, която аз преглеждах тази година, прозираше особена наглост. С високите си резултати на затворените въпроси (от 23 до 30 т.), въпреки явна неграмотност при свободните отговори, и с точките от преписаното интерпретативно съчинение тези младежи постигаха с малка разлика броя точки, с който в предишната папка бяхме оценили едни удовлетворителни, прекрасни, смислени и различни зрелостни работи. Зад последните си личеше положеният труд и развитото мислене.
И ето една основополагаща за човешкото развитие ценност, върху която сме акцентирали, работейки по редица текстове, но която бе потъпкана и обезсмислена с настоящите правила за ДЗИ – трудът, трудолюбието. С отсъствието на възможност за санкция в такива ситуации е обезсмислен трудът на три групи хора: на отговорно работещите за подготовката си зрелостници, на учителите на тези тарикати, чиито усилия са потъвали като вода в пясък и не на последно място, но в края на веригата – на оценителите на матурите. Защото в крайна сметка в цитирания случай какво или кого оценяваме?
Бихме могли да продължим списъка с отсъстващи или потъпкани ценности в коментираното по-горе – чест, достойнство, отговорност, себеуважение и уважение към другите, силата и умението да губиш. Но всичко това е извън полезрението на тарикатите.
Трябва ли обаче да бъде извън полезрението на училището, на наредбите на МОН за провеждане на ДЗИ? Трябва ли да се правим на щрауси, скривайки главите си и дистанцирайки се от проблема? Или на известното трио маймуни – не знам, не чух, не видях.
Мисля си, че на училището и на институциите, свързани с него, не им отива да участват в ценностната деформация. И тъй като не смятам, че преписването е измислено от нас, е добре да погледнем какви решения са намерили в други държави и образователни институции. Неотдавна прочетох следното: „В престижен американски университет бяха прекратени студентските права на 50 човека заради установено преписване при преглеждане на изпитните им работи.“ Явно е престижен и заради това. На някого примерът може да се стори по-силен или не на място, защото е свързан с по-висока образователна степен. Но аз го посочвам като намерено решение. Защото не е само мое мнението, че трябва да се предвиди санкция в подобни ситуации, докато се промени форматът на зрелостния изпит, така че да дава възможност за изразяване на степен на зрелост в едно изпитание. В противен случай въпросът какви ценности пренасят часовете по български език и литература ще остане да виси безответен в пространството, да се изпълва постепенно с куха фразеология.

Ваня Георгиева

Kвалификационен семинар в Стара Загора

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на АУБЕЛ Ви кани да участвате в двудневен квалификационен семинар, , който ще се проведе в град Стара Загора на 28 и 29 юни 2014г. /събота и неделя/, организиран от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Програма на семинара

Желаещите да участват в квалификационния семинар могат да се запишат на email marbakar@abv.bg или aubel2011@abv.bg, или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Краен срок за записване – 22 юни 2014г. – неделя.

Цената за участие в квалификационния курс е 100 лв. за колегите, които ще пътуват със самостоятелен транспорт до хотела в град Стара Загора хотел “Мериан Палас” www.merianpalace.com /за членовете на АУБЕЛ – 90 лв./ Цената за участие в квалификационния курс е 125 лв. за колегите, които ще тръгнат с автобус от стадион „Васил Левски“ София /за членовете на АУБЕЛ – 115 лв./

Таксата се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ

Романът „Възвишение“ и красотата на Възраждането

През месец март 2014 г. СОУПНЕ „Фридрих Шилер“- Русе, Регионалният инспекторат по образование – Русе и Асоциацията на учителите по български език и литература организираха квалификационен семинар – среща с писателя Милен Русков. Домакин на събитието бе СОУПНЕ „Фридрих Шилер“- Русе.
Учениците от Клуба за творческо писане и публична реч „Предизвикателства“ и Клуба за гражданска активност „С болка по изчезващата родина“ към гимназия „Фридрих Шилер“ любезно посрещаха гостите. Всеки от тях получи свитък с кратък текст от романа „Възвишение“ и с прикрепена към свитъка глинена плочка с надписа „Помогни ми да те возвися.“
Малко ретроспекция.
Първата среща на д-р Мариана Георгиева, един от организаторите на събитието, с романа „Възвишение“ става чрез списанието за литература и хуманитаристика – Страница“. Няколкото публикувани страници силно я впечатляват с езика си и пораждат интереса й към творбата. Следва втора среща – във Facebook. Истинското запознаване с писателя се осъществява по време на гостуване на пловдивския Драматичен театър „Н.О.Масалитинов“ в Русе с пиесата „Възвишение“ по романа на Милен Русков. Идеята за среща на учениците от гимназия „Фридрих Шилер“ с твореца се заражда спонтанно. Провокацията и за учениците, и за писателя е голяма – срещата им трябва да се осъществи в художественото пространство на романа. Започва прочитът. Как се чете творба, която не е в задължителния списък, знаят само учениците от двата клуба! Започват, спират и пак започват, и пак спират, но резултатът е повече от удовлетворяващ – прочитът си струва! После идват дискусиите, обмислянето на проблематиката, разпределянето на задачите. Сливат се динамика и вдъхновение…
Залата бързо се изпълни и присъстващите с нетърпение зачакаха срещата. Гостите на семинара се запознаха с живота и творчеството на Милен Русков. Романът „Възвишение“ бе представен в диалог с българската класика. Присъстващите се потопиха в атмосферата на книгата.
Семинарът бе организиран в три модула, които позволиха на аудиторията да погледнат на романа от различни ракурси. Д-р Мариана Георгиева с учениците от Клуб „Предизвикателства“ представиха романа в контекста на Възраждането и съвременността. Ученици, модератори и гости изразиха мнения върху идеите за личността и историята; за героя, подвига и свободата; за националния проект и личния проект. С интерес аудиторията следеше отговорите на Милен Русков. На въпроса, кое го е мотивирало да създаде романа, авторът отговори сдържано: “Аз харесвам красивите неща. Красотата на Възраждането!“. Въпросите пораждаха следващи въпроси: как би се възприела творбата век по-рано; как диалогизира Българското възраждане с Европейския ренесанс в романа; как се постига свобода, ако народът не иска да бъде свободен; развенчава ли романът митовете за героичното?
Г-жа Цветелина Цветанова бе водещ на втория модул на тема Перипетиите на четенето. Докато учениците от Клуба за гражданска активност обсъждаха перипетиите на младия читател при четенето, гостите на събитието коментираха процеса на четене през погледа на зрелостта. Интересна бе дискусията върху езика на „Възвишение“, върху иронията и самоиронията, пародията в произведението. Творецът коментира преплитането на ироничното и трагичното в романа. В голяма част от творбата доминира комичното, заменено после от трагичното, което извисява героите и прави финала реалистично убедителен. Гостите не пропуснаха да коментират въпроса, защо във „Възвишение“ липсва любовта. Та нали всеки, прочел романа, знае отговора…
В третия модул г-жа Мариана Бакърджиева, председател на АУБЕЛ, спря вниманието на аудиторията върху образователния канон и мястото на съвременната българска литература в учебната програма по БЕЛ. Поставен бе проблемът за развенчаването и/или утвърждаването на националните „митове“. Изказаните мнения се обединиха около идеята за ползата от познаването на родните съвременни творби. В тях днешният читател би открил красотата на всяко българско време. Така както я откриха присъстващите във „Възвишение“ на Милен Русков.

Конкурс “Българският език – без граница и през граници”

Здравейте, колеги!

Изпращам Ви информация за международен литературен конкурс, организиран от GRReporter и Българското неделно училище „ Св. св. Кирил и Методий”, Атина, Гърция в партньорство с АСОЦИАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА на тема:

“Българският език – без граница и през граници”

Надявам се, че информацията ще Ви заинтересува и ще я разпространите сред своите ученици.

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 10 до 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби, специално създадени за конкурса.

Няма жанрови и видови ограничения – всеки участник може да напише върху посочената тема есе, разказ, съчинение, приказка или стихотворение.

Творбите да са с обем до 500 думи.

Журито ще разглежда творби, представени само в електронен вид и изпратени на адрес: zakonkursa2014@grreporter.info

Конкурсните произведения ще бъдат оценявани от 3-членно жури в състав – Людмила Филипова, писател, Венета Искренова преподавател по история в неделното училище “Св. Св. Кирил и Методий”, Мария Спасова, директор на GRReporter.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

– лично и фамилно име, точен адрес
– учебен клас, навършени години
– учебно заведение
– електронна поща за контакт.

Краен срок за изпращане: 30.04. 2014г.

Резултатите ще бъдат обявени на 24.05.2014г. – Денят на славянската писменост и култура.
За победителите: една материална награда на стойност 200 евро и две материални награди по 50 евро.

Координатор на конкурса – Мария СПАСОВА,
Тел.: 0030 2108022803 E –mail: maria@grreporter.info

Благодаря Ви предварително за Вашата ангажираност и отзивчивост.
Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ