Квалификационен семинар във Велико Търново 2018

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на АУБЕЛ Ви кани да участвате в двудневен квалификационен семинар, който ще се проведе във Велико Търново на 30 юни и 1 юли 2018г.                  /събота и неделя/, организиран от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Темата на семинара е Устната и писмената реч на учениците – развитие, обучителна практика и тенденции”

Желаещите да участват в квалификационния семинар могат да се запишат на email marbakar@abv.bg или aubel2011@abv.bg, или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Цената за участие в квалификационния курс е 135 лв. за колегитекоито ще тръгнат с автобус от стадион „Васил Левски“ София /за членовете на АУБЕЛ – 125 лв./

Цената за участие в квалификационния курс е 105 лв. за колегите, които ще пътуват със самостоятелен транспорт до Интерхотел Велико Търново http://www.interhotelvt.bg 

за членовете на АУБЕЛ – 95 лв./

Таксата се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

/За получаване на удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20лв на същата сметка с основание удостоверение за кредит.Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева

Предс. АУБЕЛ

Doc2-1_cr

Във връзка с европейски проект BOOKTRAILER FILM FESTIVAL в рамките на програмата ЕРАЗЪМ+ каним преподавателите български език и литература, заедно с техни ученици, на представянето на проекта, което ще се състои на 28. 02. 2018 г. от 14.30 часа в 35. СУ “Добри Войников”. На тази среща ние, учениците и учителите от 105. СУ „Атанас Далчев”, ще ви разкажем за проекта, ще ви покажем какво представлява един буктрейлър и ще отговаряме на вашите въпроси.

Конкурсът е провокация към иновативното мислене на всички млади хора, които обичат да четат и да споделят прочетеното.
Проектът е в пряка връзка с изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

Заповядайте!
Обещаваме да ви бъде интересно!

ОБЯВА ЗА ФЕСТИВАЛА (1)

ДЕН НА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТЕРАТУРА КЪМ БАН

logo_institut2                                           

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим наДеня на Института за литература
с наслов
„ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО –
НОВОТО БИТИЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА“,
който ще се състои на 21 ноември 2017 г. (вторник)
от 11.00 ч. в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“, 1
   Вашето присъствие ще бъде чест за нас!          

УЧИТЕЛ ПО ЛИТЕРАТУРА ЛИ? ДА, ОТ ТЯХ СЪМ!

23314214_10210977545060845_1770476315_o

Перифразирането, допустимо, но не и самоцелно, на заглавието на известната книга на високоценения проф. Никола Георгиев иде да покаже не друго, а възторгването от единението на съмишленици, посветили усилията си в сферата на преподаването на предмета български език и литература в родното училище.

С оглед изпълняването на своите задачи и последователното достигане до поставяните цели, Асоциацията на учителите по български език и литература (АУБЕЛ) в сътрудничество с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за поредна година проведе специализирана тематична конференция – „Методически проекти на учителя по български език и литература”. Двудневният национален форум (28.10.2017 – 29.10.2017), събрал в заседателната зала на ЦРЧР колеги, но преди всичко съидейници, ангажирани дейно с проблемите и предизвикателствата пред образователната система, предостави възможност за разнопосочни търсения и вглеждания в отделните аспекти на преподаването на предмета български език и литература в съответните етапи на обучение.

DSC_1325Съобразно направените наблюдения и получените резултати и оценки от обсъжданията, всички участници в семинара – и лектори, и гости – в пълно съгласие се обединиха около нагласите и представите за потребността от подобни по-непосредствени общувания сред колегията и размяната на опит и впечатления от динамичната практика в училище, от такива възможности за (само)полагане в диалога и проективите чрез него между образователните институции. В това отношение важно бе присъствието на представители от Регионалното управление на образованието (София – град), Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Департамента за информация и усъвършенстване на учители към СУ, Центъра за развитие на човешките ресурси.

DSC_1326А тези наблюдения, богато нюансирани, задаващи перспективи за продължаване на вече подетото при други, следващи методически срещи, бяха организирани в два основни структурно-тематични блока. Да ги наречем условно същинско методически и над-(или мета-)методически.
Първият включваше доклади на учители от цялата страна (София, Девин, Габрово, Севлиево). Водещият акцент падаше върху конкретни методически насоки и идеи за преподаване на литературни сюжети, теми и проблеми в прогимназиалния и в гимназиалния етап на обучение.

23316149_10210977543260800_757240172_nЛилия Дикова-Богданова, учител в 104. ОУ „Захари Стоянов” (София), предложи твърде интересна разработка, в която знанията и възможностите по роден език и литература могат да бъдат поучително успоредени през занимателно-игровия елемент – как едно състезание по правопис чрез вплетен в него приказен сюжет в 5. клас може да бъде забавно предприятие с отлично постигнати резултати.
Гл. ас. д-р Людмила Берковска (СУ „Св. Климент Охридски”), д-р Николай Метев (91. НЕГ) и Владилена Катевска (Национална Априловска гимназия, Габрово) съсредоточиха своите разсъждения над отделни тематични ядра от литературния материал в 8. клас, съобразен с новата учебна програма.

В първия случай бе предложен методически проект за изучаване на Сафо. Д-р Берковска последователно разгърна примерен урок за древногръцката поетеса – от вглеждането в конкретния културен и исторически контекст през мястото на Сафо в него до целенасочени анализационни наблюдения върху „Мъките на любовта” с фокусиране върху отсъстващия последен стих на творбата в българските преводи и произтичащите от това значения. DSC_1358Д-р Метев от своя страна се спря на възможностите за съпоставяне на тематично свързани текстове. Продуктивното начинание изискваше разбирането и осмислянето на мита за Прометей в идейно диалогизиране с произведения на Гьоте и Карел Чапек. Работата на Вл. Катевска предложи интересен и все по-налагащ се съобразно изискванията на времето метод за преподаване на мита за Сътворението (грехопадението) в контекста на предходни знания и на съвременните технологични постижения. А чрез наситените междупредметни връзки се открои и основният концептуален ред: изкушение – пожелаване – удоволствие – размисъл – избор – решение.

DSC_1328 23364969_10210977544540832_318194683_nВиолета Инева (31. СУЧЕМ, София) разгърна своето изложение, посветено на работните листове по литература, обогатено с множество примери от ежедневната професионална практика. Имела Данаилова от СУ „Христо Ботев” (Девин) бе насочила усилията си в посока на открояването, систематизирането и прилагането на различни учебни ситуации в обучението по литература в 10. клас, придържайки се към идеята, че тъкмо чрез тях се спомага за освобождаването от механичното придържане към догматични образци и от следването на задължителни етапи при реализирането на целите на всеки конкретен урок.

DSC_1339
23313011_10210977544420829_441846173_o 23313158_10210977543540807_296216703_o

Евелина Средкова (Първа английска гимназия, София) и Даниела Йорданова (СУ „Васил Левски”, Севлиево) се спряха върху литературен материал, тематично съобразен с изискванията за ДЗИ. Ранните стихотворения на Христо Ботев – през диахронния или през синхронния метод да бъдат изучавани, какви са преимуществата, но и възможните рискове. Тези проблемни области служиха за отправни точки в доклада на Е. Средкова, докато в този на Д. Йорданова те бяха свързани с предложени добри възможни практики в обучението по български език и литература в 12. клас при целева група, в която българският език не е роден. Приятната изненада в края на първия ден на заседанията бе и представянето от страна на г-жа Йорданова на свои произведения, преимуществено от последната си стихосбирка, което придаде непосредствена художественотворческа атмосфера на събитието.

С23313395_10210977543220799_625341748_o (6)прямо другата част (условно назована над-(/мета-)методическа) от докладите на конференцията може да се посочи, че те изпълниха една важна задача – уплътняването на връзките, развиването на взаимоотношенията между съответните образователни институции, съсредоточена главно около една (но не единствена) цел – отделните възможности пред българския учител при изпълняването на така потребното в своята посветеност. Изложението на проф. Росица Пенкова (СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ) с конкретни данни и факти разгледа значимостта на професионалната квалификация на учителите (задължителна и избираема) и качеството на училищното образование. DSC_131823335894_10210977545100846_568746556_oГл. ас. д-р Мирена Легурска (СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ), изхождайки от разбирането, че най-важната цел на училището е изграждането на личности, посочи различните начини, методи за нейното достигане, като се опря на един конкретен – интерактивния. Подход модерен (според нормативните изисквания) и популярен (според колегията). Дейността на eTwinning на Европейската комисия, свързана с предоставянето на нови възможности за българското училище, бе обект на наблюдения и представяне в работата на гл. експерт Милена Караангова от отдел „Младежки дейности” към дирекция „Програмни дейности, селекция и анализ” – ЦРЧР. В хода на представянето се акцентира върху нарастващия брой на учителите, използващи тази електронна платформа за професионално общуване и сътрудничество.

DSC_1346 DSC_1348В сходна проблемна посока бе положен и докладът на д-р Вася Арсенова (гл. експерт, отдел „Мобилност”, дирекция „Програмни дейности, селекция и анализ” – ЦРЧР), с който се проследиха възможностите за сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики посредством ТСА (Транснационално сътрудничество), Евродеск и Европас документи. Старши експерт Станислав Георгиев от РУО (София – град) засегна също върде важни въпроси, касаещи методическите решения и образователната ефективност в контекста на изследването PISA.

DSC_1365Така чрез тези два водещи тематични блока конференцията придоби цялостност и разнопосочност на търсенията, утвърждаващи едни откроили се нагласи спрямо случващото се в образователната система – Учител по литература ли? Да, от тях съм… вкусил меда и жилото на избора да бъда такъв.

Д-р Владимир Игнатов
9. френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”

Покана-конференция 2017

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на АУБЕЛ Ви кани да участвате в двудневна конференция, която ще се проведе на 28 и 29 октoмври 2017г. /събота и неделя/ в гр. София, организирана от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Темата на конференцията е „Методически проекти на учителя по български и език и литература”

Начало на конференцията – 9.00 часа, събота.
Място на провеждане – София, ул. „Граф Игнатиев” 15 /в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси/
Желаещите да участват в тематичната конференция могат да се запишат на email aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Командировъчните са за сметка на участниците.
Цената за участие в конференцията е 40 лв. /за членове на АУБЕЛ е 30 лв./ и се превежда по банков път на следната сметка:
Асоциация на учителите по български език и литература
СЖ Експрес банк
Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319
BIC TTBB BG 22
/За да се получи удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20лв. на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.
Благодаря Ви предварително за ангажираността!
Мариана Бакърджиева
предс. АУБЕЛпрограма-28-29.10.2017

програма-28-29.10.17

Покана

Институтът по литература към  БАН и Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/ организират на 30.09.2017 (събота) от 14 – 17 ч. квалификационен семинар за учители по БЕЛ в рамките на проекта на ИЛ “Обновяване и подобряване на квалификацията на учителите по БЕЛ в средните училища” (ръководител на проекта – доц. Нина Гагова).

Семинарът е организиран като продължение на обучението, проведено от ИЛ и АУБЕЛ през март 2017 г.; той се състои от 8 часа, 4 присъствени и 4 дистанционни, и осигурява 0,5  кредита. Темата е “Новата програма и новите учебници по литература за VІІІ клас – методически проблеми”. В първата част на семинара ще бъдат представени 8-те учебника по новата програма. Във втората част ще бъдат коментирани материалите (планове на уроци и презентации по новата програма за VІІІ клас), подготвени от учителите след обучението от март 2017 г. Дистанционните часове са предвидени за адаптация на учебник или комбинация от учебници от страна на учителите, така че да се отговори на конкретните нужди на техните ученици и към условията за обучение в техните училища, с осигурен консултант от ИЛ.

Обучението ще се проведе в НФСГ- ул. „Розова долина”1 (кв. “Лозенец”). Заявки за участие изпращайте на адрес (nina.gagova@yahoo.com) и (marbakar@abv.bg) до 25.09.2017 вкл.: моля, попълнете име, имейл, населено място, училище, в кой клас/класове преподавате в момента + данните, необходими за издаване на фактура, ако се нуждаете от такава. Таксата за семинара е 20 лв. и включва сертификат за получените кредити. Тя трябва да бъде внесена предварително (до 25.09.2017) в банковата сметка на Института за литература (като впишете име, училище, за семинар “Новите учебници за 8 клас”):

IBAN BG 82 UNCR 9660 3119 9035 18

Уни Кредит Булбанк, клон Слатина

BIC CODE – UNCRBGSF

Институт за литература

СЕМИНАР

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на АУБЕЛ Ви кани да участвате в двудневен квалификационен семинар, който ще се проведе в Разлог на 24 и 25 юни 2017г. /събота и неделя/, организиран от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Темата на семинара е Ученикът и Четенето/Четивната грамотност – Коментарното четене – Методи на изучаване на текста/

Желаещите да участват в квалификационния семинар могат да се запишат на email marbakar@abv.bg или aubel2011@abv.bg, или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Краен срок за записване – 11 юни 2016г. – неделя.

Цената за участие в квалификационния курс е 105 лв. за колегите, които ще пътуват със самостоятелен транспорт до хотела в Pазлог – хотел”Мурите” http://murite.bg 

/ за членовете на АУБЕЛ – 95 лв./ Цената за участие в квалификационния курс е 135 лв. за колегите, които ще тръгнат с автобус от стадион „Васил Левски“ София /за членовете на АУБЕЛ – 125 лв./

Таксата се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

/За получаване на удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20лв на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева

Предс. АУБЕЛ

Институтът за литература към БАН обявява
Творческа работилница
по проект „Литературата – творчество, познание, умение“

Екип: доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Елка Димитрова, гл. ас. д-р Георги Господинов

Със специалното участие на писателя Георги Господинов

Проектът е разработван в рамките на програма на БАН „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“

Проектът е насочен към учениците от гимназиалния курс на среднообразователните училища. Целите му са да разшири техните литературни познания, да насърчи и развие уменията им за създаване на текст (художествен и интерпретативен), но преди всичко – да стимулира творческите им интереси и способности, да ги въведе в литературата като многообразна и интригуваща територия, и то по един увлекателен начин.
Предвидени са дейности, свързани с различни литературни измерения – от творческото писане до критическата интерпретация, от влизането в ролята на литературния историк до изявата като литературен изследовател.

Творческата работилница ще се проведе на 3 и 4 юни 2017 (събота и неделя) от 10 до 16.30 ч. в конферентната зала на „Дом на учения“ (адрес: кв. „Гео Милев“, бул. „Шипченски проход“ 50). Най-удобен достъп – входът към комплекса на БАН от бул. „Шипченски проход“, в близост до завод „Електроника“ и Националното училище за танцово изкуство; http://www.domnaucheniya.com/contacts/ )
Записване – в Института за литература при БАН:
Тел: 02 971 70 56; 02 979 29 90
Email: tinka@ilit.bas.bg; kamelia@ilit.bas.bg
Срок за записване – 31 май 2017г.

Курсът е безплатен и отворен за всички ученици в страната, които заявят желание в определения срок. Местата са ограничени. Учениците да носят свои творби за обсъждане.

Покана

 

Ban       azbu    ki      pero

Институт за литература при БАН,
Вестник Аз Буки,
Асоциация на учителите по български език и литература

s1_plume1

Имат удоволствието и честта
да Ви поканят на празнична вечер
по случай 24 май!

31 май 2017г. /сряда/,
18.30 часа – градината на
Централно управление на БАН
Ул. „15 ноември” №1