СЕМИНАР

 

Уважаеми колеги,

Управителният съвет на АУБЕЛ Ви кани да участвате в двудневен квалификационен семинар, който ще се проведе в Разлог на 24 и 25 юни 2017г. /събота и неделя/, организиран от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Темата на семинара е Ученикът и Четенето/Четивната грамотност – Коментарното четене – Методи на изучаване на текста/

Желаещите да участват в квалификационния семинар могат да се запишат на email marbakar@abv.bg или aubel2011@abv.bg, или на GSM 0879177836, като посочат име, телефон за връзка, училище.

Краен срок за записване – 11 юни 2016г. – неделя.

Цената за участие в квалификационния курс е 105 лв. за колегите, които ще пътуват със самостоятелен транспорт до хотела в Pазлог – хотел”Мурите” http://murite.bg 

/ за членовете на АУБЕЛ – 95 лв./ Цената за участие в квалификационния курс е 135 лв. за колегите, които ще тръгнат с автобус от стадион „Васил Левски“ София /за членовете на АУБЕЛ – 125 лв./

Таксата се превежда по банков път на следната сметка:

Асоциация на учителите по български език и литература

СЖ Експрес банк

Клон Журналист

IBAN BG59 TTBB9400 1522980319

BIC TTBB BG 22

/За получаване на удостоверение за 1 кредит трябва да се заплати сумата от 20лв на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./

Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева

Предс. АУБЕЛ

Институтът за литература към БАН обявява
Творческа работилница
по проект „Литературата – творчество, познание, умение“

Екип: доц. д-р Елка Трайкова, доц. д-р Елка Димитрова, гл. ас. д-р Георги Господинов

Със специалното участие на писателя Георги Господинов

Проектът е разработван в рамките на програма на БАН „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“

Проектът е насочен към учениците от гимназиалния курс на среднообразователните училища. Целите му са да разшири техните литературни познания, да насърчи и развие уменията им за създаване на текст (художествен и интерпретативен), но преди всичко – да стимулира творческите им интереси и способности, да ги въведе в литературата като многообразна и интригуваща територия, и то по един увлекателен начин.
Предвидени са дейности, свързани с различни литературни измерения – от творческото писане до критическата интерпретация, от влизането в ролята на литературния историк до изявата като литературен изследовател.

Творческата работилница ще се проведе на 3 и 4 юни 2017 (събота и неделя) от 10 до 16.30 ч. в конферентната зала на „Дом на учения“ (адрес: кв. „Гео Милев“, бул. „Шипченски проход“ 50). Най-удобен достъп – входът към комплекса на БАН от бул. „Шипченски проход“, в близост до завод „Електроника“ и Националното училище за танцово изкуство; http://www.domnaucheniya.com/contacts/ )
Записване – в Института за литература при БАН:
Тел: 02 971 70 56; 02 979 29 90
Email: tinka@ilit.bas.bg; kamelia@ilit.bas.bg
Срок за записване – 31 май 2017г.

Курсът е безплатен и отворен за всички ученици в страната, които заявят желание в определения срок. Местата са ограничени. Учениците да носят свои творби за обсъждане.

Покана

 

Ban       azbu    ki      pero

Институт за литература при БАН,
Вестник Аз Буки,
Асоциация на учителите по български език и литература

s1_plume1

Имат удоволствието и честта
да Ви поканят на празнична вечер
по случай 24 май!

31 май 2017г. /сряда/,
18.30 часа – градината на
Централно управление на БАН
Ул. „15 ноември” №1

Институт за литература при БАН

Направление „Нова и съвременна българска литература“

Столична библиотека –  Детско-юношески отдел

Организират

   Национална научна конференция

„Християнските ценности в българската литература за деца“

Конференцията ще се проведе на 16 май 2017 г., /вторник/ от 9 ч.  в Американски център на Столична библиотека,

пл. „Славейков“ № 4А

Моля, изпращайте заявките си за конференцията            до 5 май  на адрес: r_chernokozheva@abv.bg

Семинар: Методически проекти

Уважаеми колеги!

Асоциацията на учителите по български език и литература организира
на 12.03.2017г. – неделя, квалификационен методически семинар на тема:
Изучаване на „Автобиография” от Нушич в VI клас /Възможности за съпоставки/

Лектор – д-р Николай Метев

От култа към разума и знанието към робството на страстта и чувствата /Проект за урок върху “Страданията на младия Вертер” на Й. В. фон Гьоте/

Лектор – д-р Владимир Игнатов

Начало на семинара – 9.00 часа /4 уч. часа присъствени и 4 уч. часа самост. работа/
Място на провеждане – 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, гр. София

Желаещите да участват в квалификационния курс могат да се запишат на
email: aubel2011@abv.bg или на GSM 0879 17 78 36, като посочат име, тел., училище.
Цената за участие в квалификационния курс е 30 лв. /за членове на АУБЕЛ е 20 лв/ и се превежда по банков път на следната сметка:
АУБЕЛ СЖ Експрес банк Клон Журналист
IBAN BG59 TTBB9400 1522980319 BIC TTBB BG 22
/За получаване на удостоверение за 0,5 кредита трябва да се заплати сумата от 20лв на същата сметка с основание удостоверение за кредит. Документът се издава от СУ „Св. Кл. Охридски” Департамент за информация и усъвършенстване на учители./
Според Устава на АУБЕЛ набраните средства се използват само за квалификационна дейност.

Мариана Бакърджиева
Предс. АУБЕЛ

Покана

Институтът по литература към БАН и Асоциацията на учителите по български език и литература /АУБЕЛ/ организират на 18.03.2017 (събота) от 14-17 ч. квалификационен семинар за учители по БЕЛ в рамките на проекта на ИЛ “Обновяване и подобряване на квалификацията на учителите по БЕЛ в средните училища” (ръководител на проекта – доц. Нина Гагова).
Семинарът се състои от 8 часа, 4 присъствени и 4 дистанционни, и осигурява 0.5 кредита. Темата – “Средновековие, християнство и Библия в обучението по литература за VІІІ клас”, е съобразена с новата програма. Дистанционните часове са предвидени за подготовка на урок от страна на учителите по тема и/или подход, свързани с проведеното обучение (може да бъде за всеки клас), с осигурен консултант от ИЛ. Въз основа на представените от учителите проекти за уроци ще бъдат избрани участници в общ проект на ИЛ и АУБЕЛ, в рамките на който ще се провеждат безплатни обучения на учителите и взаимни консултации и ще се подготви квалификационен семинар с общ лекторски екип.

Обучението ще се проведе в НФСГ- ул. „Розова долина”1. Заявки за участие изпращайте на адрес nina.gagova@yahoo.com до 15.03.2017 вкл. (моля, попълнете име, населено място, училище, в кой клас/класове преподавате в момента). Таксата за семинара е 20 лв. и включва сертификат за получените кредити. Тя трябва да бъде внесена предварително (до 16.03.2017) в банковата сметка на Института за литература (като впишете име, училище, за семинар “Християнство и Библия”):

IBAN BG 82 UNCR 9660 3119 9035 18
Уни Кредит Булбанк, клон Слатина
BIC CODE – UNCRBGSF
Институт за литература

„Твоят час”

IMG_8603_vggfНа 20.02.2016г. във Френската гимназия се проведе среща на ученици от 11 и 12 клас, които се интересуват от художествено творчество и се стремят към литературна изява, с младия поет и режисьор на документални филм Мартин Динков, носител на редица престижни награди във Франция. Учениците имаха възможност да представят своите творчески опити и да обменят идеи за изкуството и за живота с младия творец. Срещата беше организирана от Мариана Бакърджиева, учител по български език и литература в рамките на проекта „Твоят час”.

Линк към събитието https://cloud.mail.ru/public/MkUo/hG2QZxSDx

Покана за национална научна конференция „Проекти за свят“

 

Покана за национална научна конференция „Проекти за свят“, посветена на 100 – годишнината от рождението на Иван Пейчев и 70 – годишнината от рождението на Иван Методиев.

Конференцията е организирана от Направление „Нова и съвременна българска литература“ при Института за литература – БАН и Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ и ще се проведе на 15 декември (четвъртък) в Зала 2 на СУ, Ректорат. Начало – 9.00 часа

Покана

Aнкетна карта

Колеги, моля, попълнете следната анкета, която предлагаме на Вашето внимание от името на проф. Адриана Дамянова, член на ръководния екип на новооснования Център за следдипломна квалификация и образователни услуги към факултет Славянски филологии към СУ „Св. Кл. Охридски”. Новооснованият Център за следдипломна квалификация и образователни услуги ще може да обучава за придобиване на ПКС.

Моля, изпрaщайте Вашето мнение в рамките на следващата седмица на имейл aubel2011@abv.bg .

Анкетна карта

Обучението по български език и литература – между класическото и модерното

На 15 и 16.10.2016г. в Центъра за развитие на човешките ресурси се проведе конференция на тема „Класическо и модерно в обучението по български език и литература“, организирана от Асоциацията на учителите по български език и литература.

Учителският форум срещна съмишленици, които се обединиха около идеята за диалог между институциите и приемственост между поколенията учители. В рамките на двата дена участниците в конференцията успяха да чуят доклади на различни теми, около които се развиха ползотворни и интересни дискусии.

Освен учители от цялата страна на конференцията присъстваха и представители на различни институции – Министерството на образованието и науката, Софийския университет и Центъра за развитие на човешките ресурси, които проявиха интерес към работата на учителите и изразиха своето задоволство от съвместната работа с АУБЕЛ.

dsc_1965

Проф. Росица Пенкова, директор на ДИУУ, поздрави организаторите на конференцията и приветства младите учители, като припомни възможностите, които ДИУУ им предоставя за следдипломна квалификация. Като ръководител на квалификации за различни педагогически специалности тя увери учителите, че благодарение на успешното сътрудничество между Департамента и Асоциацията настоящата конференция дава възможност да се осъществяват различни творчески идеи и добри професионални практики.

dsc_1970
Г-жа Вася Арсенова, гл.експерт в отдел Подкрепа за образователните политики и информационна дейност, ЦРЧР, представи един съвременен начин за описване на професионалните умения чрез документите Europass, с които преподавателят става разпознаваем като добър професионалист не само в България, но и в Европа.

dsc_1964

Първият ден от конференцията мина под знака на „младите“, които споделиха своите идеи за това какво може да се случва в класната стая в часа по български език и литература – как още може да бъде „предизвикван“ канона, така че в полезрението на ученика да попадат автори и произведения, отсъстващи от задължителните „списъци“. Темата за войната в литературата, която д-р

dsc_1963

Владимир Игнатов засегна в своя доклад, се оказва добър повод учениците да се запознаят с недотам известни имена на български писатели от периода между двете световни войни на миналия век. Като много успешен метод да се възпитава усет и уважение към родния език бяха предложени т. нар. езикови бележки, които могат да представляват самостоятелен проект на учениците в 6. клас – по предложение на г-жа Мария-Лия Борисова. Д-р Мария Пилева интерпретира ролята на религиозните мотиви при изучаването на класически произведения като романа „Робинзон Крузо“. Г.н Николай Метев представи своя проект за преподаване на съвременна литература в модуса на сравнителния анализ между „Под игото“ на Иван Вазов и „Възвишение“ на Милен Русков. Като обобщение на първия ден от конференцията, докладът на Олга Тунчева припомни основната мисия на учителя по български език и литература и неговата роля в битката с невежеството.

dsc_1955

В духа на модерното и новото в обучението по БЕЛ г-жа Милена Караангова гл. експерт в отдел Програмни дейности, селекция и анализ, ЦРЧР, представи платформата eTwinning, с което се откри втория ден от форума. Електронната платформа предлага множество възможности за партньорство в цяла Европа като част от програмата „Еразъм +“ .

dsc_1962