Уроци на тема “Подготовка за писане на есе”

Есето като аргументативен текст – обучение и оценяване

 1. Урок на Иван Велчев, 91 НЕГ, “Аз, отчужденият човек”
 2. Урок на Николай Метев – “Две стъпки преди да бъде представено есето като аргументативен текст”
 3. Урок на Мария Султанова – “Слабостта на силата”
 4. Урок на Милка Гецковска – “Безумството и благоразумието – пътища към прогреса”
 5. Урок на Анелия Стойчева – “Има ли истинско приятелство”
 6. Урок на Дафина Каракашева – “Различните измерения на носталгията”
 7. Урок на Мирослава Перева – “Как искам да изживея живота си – като Бяла лястовица или като Бяла врана”
 8. Урок на Нина Михалкова – “ЗА БУКВИТЕ – ЧУДОТО НА ЕЗИКА И ЧЕТЕНЕТО”
 9. Урок на Пенка Плоскова – “Разрешаването на конфликти”
 10. Урок – “Божествените и човешките закони”
 11. Урок – “Какво тук значи някаква си личност”
 12. Урок – “Лудостта – характеристика на порасналия народ”
 13. Урок – “Подготовка за писане на есе”
 14. Урок на Цветана Димитрова – “За равновесието в живота”
 15. Урок – “Бягството от самотата”
 16. Урок-на-Ирен-Станкова -“Силата на природата и човекът”
 17. Урок “Словото, в което се оглеждаме”
 18. Урок на Анжелина Ненова. Историята и паметта като обединяваща рефлексия.
 19. Урок. Изворите на надеждата.
 20. Любовта като болка. Силата на любовта
 21. Нещо велико ще сторя, та бъдните хора да помнят“
 22. Урок на Нина Михалкова – есе – “За буквите – чудото на езика и словото”